Världens största kaffeproducenter: Länderna som odlar och exporterar mest kaffe

Kaffe produceras i över 70 länder runt om i världen som alla huvudsakligen ligger i de tropiska och subtropiska områdena längs med ekvatorn. Några få länder står dock för den huvudsakliga globala produktionen av kaffe.

Här får du en genomgång av världens största kaffeproducenter och vad som skiljer mellan olika regioner.

Länderna med världens största kaffeproducenter

Brasilien är den klara ettan vad gäller odling och export av kaffe i världen, och står för närmare 37% av den totala globala produktionen. Faktum är att de 3 största länderna (Brasilien, Vietnam och Colombia) tillsammans står för 63% av all världens kaffe, och de 5 största (inkl. Indonesien och Honduras) står för nästan 75%.

RankLandKaffeproduktion (ton per år)Andel
1Brasilien3 804 00037,4%
2Vietnam1 740 00017,1%
3Colombia858 0008,4%
4Indonesien717 0007,0%
5Honduras442 5004,3%
6Etiopien366 0003,6%
7Indien342 0003,4%
8Uganda337 2003,3%
9Mexiko240 0002,4%
10Peru227 6402,2%
11Guatemala225 0002,2%
12Nicaragua159 0001,6%
13Elfenbenskusten106 5001,0%
14Costa Rica87 0000,9%
15Tanzania54 7800,5%
16Kenya46 5000,5%
17Papua Nya Guinea40 9800,4%
18El Salvador36 0000,4%
19Thailand30 0000,3%
20Ecuador29 8200,3%
Källa: https://www.ico.org/prices/po-production.pdf

1. Brasilien: Världens kaffegigant

Brasilien är utan tvekan världens ledande kaffenation och står för en betydande del av världens totala kaffeproduktion. Det milda klimatet, särskilt i delstaten Minas Gerais, tillsammans med rik jordmån, ger de perfekta förutsättningarna för kaffeträd att trivas. I Brasilien så odlas både Arabica och Robusta.

2. Vietnam: Snabbväxaren i Öst

Vietnams kaffeproduktion har ökat dramatiskt under de senaste decennierna och landet är nu den näst största producenten av kaffe i världen. Robusta är den dominerande sorten här, och Vietnam är världsledande inom produktionen av denna kaffesort. Detta är en imponerande prestation, särskilt med tanke på att Vietnam inte traditionellt sett varit känt som en kaffeproducent.

3. Colombia: Arabicas högborg

Colombia är berömt för sin högkvalitativa Arabica-kaffe. Landet har en varierad geografi som ger upphov till olika mikroklimat och jordmån, vilket i sin tur ger kaffebönorna olika smaknyanser beroende på region. Den colombianska kaffeproduktionen är också känd för att vara mer småskalig och familjeägd, vilket har hjälpt till att bevara högkvalitativt kaffe och främja hållbarhet i branschen.

Kaffeproduktion i världen

Större delen av den globala kaffeproduktion sker framförallt i några få länder, men att istället tittar på olika regioner kan också vara intressant. Arabica är den klart vanligaste kaffesorten som odlas, nästan 50% mer än Robusta (5 965 380 000 kg Arabica vs. 4 212 660 000 kg Robusta producerat år 2020).

Sydamerika står för nästan lika stor del som övriga världen tillsammans, med Asien som näst största region. Den årliga globala kaffeproduktionen 2020 var på närmare 10 miljoner ton.

VärldsdelKaffeproduktion (ton per år)Andel
Sydamerika4 955 76049%
Asien & Oceanien2 937 24029%
Afrika1 112 34011%
Centralamerika1 172 64012%
TOTALT10 177 980100%

1. Sydamerika

Brasilien är absolut ledare i världens kaffeproduktion och producerar en betydande del av världens kaffe. Andra betydande kaffeproducerande länder i Sydamerika inkluderar Colombia, Peru och Ecuador.

2. Asien och Oceanien

Denna region är känd för att producera både Arabica och Robusta. Länder som Vietnam, Indonesien och Indien är några av de mest framstående i denna del av världen.

3. Afrika

Etiopien, som anses vara kaffets ursprungsland, är en viktig producent. Andra betydande kaffeproducerande länder i Afrika inkluderar Kenya, Uganda, Elfenbenskusten och Tanzania.

4. Centralamerika och Karibien

Honduras, Nicaragua, Mexiko, och Guatemala är några av de mest betydande kaffeproducenterna i denna region. Många av dessa länder är kända för sin högkvalitativa Arabica.

Var kaffe odlas

Kaffet är en växt med exakta krav för att trivas. För att en kaffeplanta ska kunna växa och frodas krävs det en perfekt balans av nederbörd, temperatur och höjd över havet. Det finns lite skillnader mellan Arabica och Robusta vilket också delvis förklarar varför respektive kaffeböna odlas på olika platser i världen.

Nederbörd och temperatur

Kaffeplantan är förtjust i fuktighet och behöver omkring 1 500–2 000 millimeter nederbörd per år för att må bra. Denna generösa mängd vatten är en nödvändig förutsättning för dess tillväxt och fruktbärande.

Temperaturen spelar också en avgörande roll. Arabica trivs bäst vid 15–24˚C medan Robusta trivs bättre vid varmare temperaturer mellan 24–30˚C. Kaffebusken är dock känslig för frost, vilket gör att den frodas bäst i områden som sällan upplever kyla under året.

Höjd över havet

Höjden över havet är en viktig komponent för kaffets smakprofil. Arabica känner sig mest hemma vid höga höjder mellan 1000–2000 meter över havet och trivs också bättre i de svalare klimat som dessa höjder erbjuder. Robusta lämpar sig bättre omkring 100–700 meter över havet, där temperaturen är något högre.

När kaffebusken odlas på högre höjder utvecklar bönorna en rikare och mer komplex smakprofil. Kombinationen av svalare temperaturer och optimal nederbörd ger upphov till en unik aromatisk upplevelse.

Källor: International Coffee Organization

Daniel - Kaffeskribent

Daniel är en helt vanlig person med ett mer ovanligt nördigt intresse för kaffe som delar med sig av sin kunskap här på kaffejournalen